ŽELEŠICE
Naposledy aktualizováno: 14.2.2017

NĚKOLIK SLOV O HISTORII KNIHOVNY

    Knihovna údajně začala svoji činnost v letech 1951 až 1953. Prvním knihovníkem byl ředitel místní školy pan Jaromír Pleva. Od té doby se vystřídalo několik knihovnic - paní Krejčová, Eichnerová, Cimrmanová, Veselá, Grunvaldová a od r. 1992 nynější knihovnice Jarmila Lövová.

   Původně knihovna sídlila v budově č. p. 22, později byla přestěhována do přízemí nynější budovy obecního úřadu, kde nyní sídlí potraviny. Z těchto prostor se opět asi v roce 1992 stěhovala do 1. patra budovy č.p. 22 a v roce 2002 se navrátila do přízemí budovy obecního úřadu, do nynějších prostor. 

.  Po organizační stránce se knihovna v Želešicích v roce 1961 začlenila mezi knihovny okresu Brno-venkov, jejichž metodickým centrem byla Okresní knihovna Brno-venkov v Židlochovicích. V letech 1990-2002 se stala pobočkou Okresní knihovny Brno-venkov.V roce 2000 získala knihovna počítač a připojení k internetu.
  Po zrušení okresních úřadů převzala řízení a financování knihovny Obec Želešice. Knihovna prošla velkou aktualizací a revizí knihovního fondu a také se rozšířila o další menší místnost.
    V roce 2009 podala obec projekt na automatizaci knihovny do programu VISK 3 na Ministerstvo kultury.  Knihovny tak získala 1 počítač, čtečku čárových kódů, tiskárnu a
potřebné moduly automatizovaného knihovnického systému Clavius.
 

   Provoz knihovny je hrazen z prostředků obce. Nové knihy se nakupují prostřednictvím regionální knihovny - Městské knihovny Kuřim a jsou také využívány výměnné soubory knih, jejichž kolování mezi knihovnami zajišťuje středisková knihovna - Městská knihovna v Modřicích, která poskytuje také poradenskou službu.
                                     ◊
 
 Procházka po knihovně