ŽELEŠICE
Naposledy aktualizováno: 14.2.2017

Zatím nepřipravujeme žádné akce, ale můžeme Vás seznamit s 

VÝSLEDKY ČINNOSTI KNIHOVNY V ROCE 2015

Počet obyvatel obce 1 630

Knihovní fond
Celkem     Naučná lit.  Beletrie  CD ROM             Tituly časopisů
 5 397         814       4579         4                              3

Nové knihy      Výměnné fondy
   131                        Soubory    Knihy
                                         6  
        373

Čtenáři                           Návštěvníci
Celkem    do 15 let                            knihovny    internetu     webu
  80             15                              650                0          2557

Výpůjčky
               pro dospělé              pro mládež     
Celkem            naučná  beletrie       naučná   beletrie            časopisy
2838                57     1862            38        539                342